Celní služby

Pro naše klienty jsme schopni zajistit celní odbavení jakékoli zásilky po celém území České republiky. Můžeme nabídnout jak přímé, tak nepřímé zastoupení v exportním i importním směru. Sami disponujeme globální celní zárukou, proto jsme schopni proclívat i zásilky s vysokou celní hodnotou. Rovněž nabízíme řadu doplňkových služeb jako je vystavení osvědčení o původu zboží (Certificate of Origin), jsme schopni obstarat závaznou informaci o sazebním zařazení, pro začínající obchodní partnery můžeme zajistit registrační a identifikační číslo hospodářského subjektu (EORI) a v neposlední řadě nabízíme i řešení speciálních celních postupů jako je například ATA carnet.