Pojištění

Na základě objednávky zajistíme i pojištění zásilek, včetně vystavení pojistných certifikátů, pro mezinárodní přepravu, Využíváme služeb České pojišťovny, s kterou nás pojí dlouhodobá a perfektní spolupráce při poskytování  konkurenčních sazeb.

Pokyny pro případ vzniku škody na přepravované zásilce

Co dělat, když dojde ke škodě:

  1. Oznamte škodu firmě Farmtrans, a.s.
  2. Zjistěte rozsah škody bez zbytečného odkladu. Po započetí vykládky průběžně kontrolujte, zda obaly nebo zboží samotné nevykazují jakékoli známky poškození. U zjevných škod (pomačkané, navlhlé, protržené nebo chybějící obaly či zboží) učiňte okamžitě po ukončení vykládky zápis do přepravního listu/CMR. U nezjevných škod zjistěte rozsah škod nejpozději do 5 dnů po zániku pojištění, tj do 5 dnů od vykládky.
  3. Proveďte důkladnou prohlídku poškozené zásilky, vyčíslete škodu a zajistěte fotodokumentaci poškozeného zboží (zdokumentujte i případné poškození kontejneru, je-li zjevné). V případě poškození více kusů musí být zdokumentován každý poškozený kus. Na základě těchto podkladů bude rozhodnuto o tom, zda bude povolán havarijní komisař za účelem dalšího zdokumentování poškozeného zboží.
  4. Zajistěte zásilku proti dalšímu poškození, aby nedocházelo k dalšímu zvětšování rozsahu škody např. nevhodným uskladněním, ponecháním v mokrých obalech apod.
  5. Sepište zápis o škodě – v příloze.
  6. Zboží nelikvidujte bez souhlasu pojišťovny.

Co dělat při odcizení zásilky:

Pokud byla část zboží odcizena, oznamte událost policii v místě odcizení.