Leden 2020 přinese velké změny v námořní přepravě. Od prvního dne nového roku vstoupí v platnost nová ekologická regulace omezující emise oxidů síry IMO 2020. Toto nařízení je schváleno Mezinárodní námořní organizací, která požaduje, aby plavidla omezila obsah síry v palivu na 0,5 %. Cílem tohoto opatření je snížit emise oxidu siřičitého. Jde o první ambiciózní změnu, jelikož dosavadní limit síry 3,5 %, představoval extrémní zátěž pro životní prostředí.

Aktuálně se nabízí 3 možnosti řešení. První je přechod na bezsírné palivo s obsahem síry 0,5 %, u kterého se očekává vzhledem ke zvýšené poptávce dramatický nárůst výroby. Další možností jsou pračky emisí, které neutralizují nežádoucí látky, kterými by v tomto případě byl oxid síry. Třetím způsobem je zbavit se současných paliv a přejít přímo k používání jiných typů s nízkým nebo nulovým obsahem síry. Nejvýhodnější alternativou je v současné době zkapalněný zemní plyn (LNG), který umožňuje nejen 100% snížení oxidů síry, ale také 90 % oxidů dusíku a významnou část emisí CO2. Je možno zvážit i jiné druhy čistších paliv, jako jsou biopaliva nebo dokonce elektřina, ale to je se současnou technologií velmi komplikované.

Nové nařízení nepochybně představuje velkou výzvu pro odvětví námořní dopravy a logistiky. Budou muset být učiněna zásadní rozhodnutí, která vezmou v potaz nejistoty ohledně cen pohonných hmot a možných změn v předpisech. Očekává se, že v krátkodobém horizontu se zvýší sazby za mezinárodní námořní dopravu s použitím různých příplatků na pokrytí nezbytných změn. Pro získání konkurenčních sazeb pro dovozce a vývozce v souvislosti s touto situací bude důležitější než kdykoli předtím řádné plánování každé logistické operace.