V nedávné době přijala Mezinárodní námořní organizace historickou klimatickou strategii, která stanovila cestu námořního průmyslu k uhlíkově neutrální budoucnosti. Její snahou je, aby globální lodní doprava do roku 2050 ve srovnání s rokem 2008 snížila emise CO2 minimálně o 50%. Cílem je, aby emise skleníkových plynů, které tento druh dopravy produkuje, byly v průběhu tohoto století postupně ukončeny.

Jedná se o první cíl se zaměřením na CO2, který byl deklarován v celosvětovém měřítku. Rejdaři EU tuto ambiciózní změnu podporují a zavázali se, že budou pokračovat v investicích do udržitelných řešení  jako jsou nové způsoby pohonu, nová paliva a budou rozvíjet užší spolupráce s partnery v dodavatelském řetězci, aby se nakonec dosáhlo úplné odstranění uhlíkové stopy.