S cílem usnadnit obchodní aktivity a urychlit přepravu zboží přijala americká vláda návrh pro navýšení limitu pro bezcelní řízení u zásilek importovaných ze zemí EU. Dosavadních 200 dolarů bylo od 10. března navýšeno na 800 dolarů. Po 23 letech tak dochází k výraznému usnadnění v rámci exportních přeprav, jelikož tyto zásilky jsou osvobozeny nejen od cla a daně, ale navíc nejsou vyžadovány ani žádné formální celní postupy.