Od 1. července vstoupil v platnost nový francouzský zákon Loi Macron, který zahraničním dopravcům zpřísňuje dosavadní praxi v rámci pracovního výkonu na území Francie. Dopravci jsou od nynějška nuceni vyplácet svým řidičům za pracovní dobu strávenou na území Francie minimální mzdu, která aktuálně činí 9,67 EUR na hodinu. Zákon s sebou přináší rovněž větší nároky na dokumentaci, která je spojena s nutností předložit odpovídající doklady o splnění mzdových podmínek ze strany zaměstnavatele. Zákon dále zavádí institut smluvního zástupce, který v případě problémů bude odpovědný za komunikaci s úřady na území Francie. Smyslem nového zákona má být posílení francouzské ekonomiky, ale pro dopravce to bude znamenat především přísnější dohled a větší byrokracii. Je tedy třeba očekávat, že přepravy, jejichž transit bude realizován přes území Francie, budou vyžadovat větší trpělivost, jelikož, i přes již běžící zákon, francouzské úřady dosud nevysvětlili veškeré nejasnosti s ním spojené. Společnost Farmtrans je ale připravena nové podmínky plnit a tedy i nadále přepravy s transitem na území Francie realizovat.