Věnujte prosím pozornost následující důležité informaci.

IMO (International Maritime Organization) přijala nový závazný předpis v rámci mezinárodní úmluvy SOLAS (Safety of Life at Sea), který ukládá odesílateli, který je uveden v konosamentu, poskytnutí tzv. ověřené hrubé hmotnosti loženého kontejneru (VGM – Verified Gross Mass), a to s platností od 1.července 2016.

Všichni rejdaři bez výjimky budou od tohoto termínu striktně vyžadovat předložení VGM a bez poskytnutí VGM nebude kontejner naloděn. Termín, do kterého bude třeba tento údaj rejdaři poskytnout, bude ještě upřesněn – může se lišit dle rejdaře – předpokládají se cca 2-3 dny před loděním kontejneru.

Odesílatel má možnost výběru způsobu, jak zjistit VGM:

  • metoda 1 – odesílatel po ukončení nakládky a zaplombování kontejneru nechá kontejner převážit poskytovatelem takové služby, který je vybaven certifikovanou váhou a je oprávněn VGM poskytnout. Tato služba bude zpoplatněna, jedním z jejich poskytovatelů bude např. Metrans AS na svých terminálech. Pokud se odesílatel rozhodne pro metodu 1, uvede ve své objednávce žádost o zajištění VGM naším prostřednictvím a Farmtrans VGM objedná u příslušného vlakového operátora. Předpokládaná výše poplatku za VGM se může lišit dle rejdaře, předběžné odhady se pohybují mezi EUR 40 – 60 za kontejner.
  • metoda 2 – odesílatel nebo jím zmocněná osoba zváží celý náklad a jeho součásti včetně hmotnosti palet, upevňovacích a zabezpečovacích prvků apod. a k takto získané hodnotě připočítá váhu prázdného kontejneru (tara – uvedena na dveřích kontejneru).

Věnujte prosím této informaci mimořádnou pozornost a v případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

U LCL zásilek je třeba vyčkat, jaké požadavky stran tohoto údaje – VGM – budou mít konsolidační agenti.

Pokud se odesílatel rozhodne pro metodu č. 2, je povinen použít k vážení certifikované a kalibrované váhy a údaj VGM musí být předán na hlavičkovém papíře odesílatele se jménem a podpisem osoby, odpovědné za zpracování tohoto údaje.